Mesnali kirke, maleri av Thor Solbakken

Brøttum Historielag har fått tilbake til bygda et maleri av Mesnali kirke. Bildet har signatur til Thor Solbakken (T.S.). Det mangler årstall men bildet ble gitt som gave til Gunnar Dufseth som var samvirkelagsbestyrer i Mesnali fram til 1960. Sønnen Svein Dufseth har hatt maleriet i seinere år.
Hvor skal maleriet henge? Send din mening til . Etter jul trekker vi ut en deltaker som får boka om Solbakkenfamilien. Forslag på plassering kan være:

  1. Mesnali kirke
  2. NMS Camp Sjusjøen, Mesnali
  3. Fjellnær
  4. Montebello
  5. Historielagets kontor, Hagatun
  6. Andre

Mesnali kirke, maleri av Thor Solbakken Mesnali kirke, Thor Solbakkens signatur