Markvandringen 2017

Vi har lagt ut et lite referat og flere bilder fra markvandringen på nye og gamle stier i Avskåkålia i Mesnali søndag 20. august 2017. Vi møttes hos Karen og Arve Evensen i Avskåkålia nordre. Les mer her…