Brøttum Historielag 2013 – 2014

Takket være vår dyktige og trofaste medarbeider, Jarle Rømo, ble boka om kunstnere fra Solbakkenslekta i Mesnali en realitet sommeren 2013. Mye stoff var samlet og Jarle tok på seg redaktøransvaret. For øvrig deltok Arvid Rognhaugen,fotoansvarlig, Bjørg Solbakken og Aud Ruud fra slekta og Inger Eva Mæhlum fra historielaget i redaksjonsgruppa. Brøttum historielag påtok seg det økonomiske ansvar for utgivelsen, distribusjon og salget av boka.

Flere i familien Solbakken hadde lyriske årer, skrev dikt og prologer, noen var dyktige treskjærere og laget kunstneriske utskjæringer de fant i fjellet og skogen. En var dyktig billedmaler, en var musiker,lagde melodier til tekster skrevet av familiemedlemmer. En var vannprofet (synsk). De seks som utmerket seg var: Kristian, Pauline, Trygve, Thor, Arne og Erling. Dessuten har sønnene til Pauline, Rolf Kristian og Arvid Svendsen gitt viktige bidrag til boka. Kristian som musiker, kåsør, komponist og naturfotograf. Arvid som dikter, musiker, forteller og morromann.
Alt arbeide med boka var dugnadsarbeide, Historielaget så det som meget viktig at deler av denne kunstskatten kom i bokform, og ikke gikk i ”glemmeboka”.

Etter invitasjon fra de nye eiere av husmannsplassen Nordre Bækken, hadde laget utflukt dit søndag 1. juni i år. Plassen, som ligger ved Nordre Kongsveg, har tilhørt Nordre Mæhlum og ble etablert på 1700-tallet og hadde jord i bruk før 1800. Samme familie har bodd på Nordre Bækken fra 1840 – åra til 2003. Sto ubrukt til 2012, da stedet som da tilhørte Anne Mæhlum,ble solgt til Tone Marie Olstad og Jon Brænne. De er meget høyt utdannet innen bygningsbevaring og malingsteknikk. Et stort arbeide er utført for å redde husene som snart sto for fall. Restaureringen er utført med stor faglig dyktighet, stor egeninnsats og med god hjelp av tømrermester Jan Erik Fauskrud. Vi fikk en grundig orientering om hele prosessen i ord og bilder av eierne. De har mottatt økonomisk støtte både fra fylket og kommunen. Eierne bor i Oslo og Nordre Bækken vil bli brukt til feriested. Vel 50 interesserte deltakere fikk en meget lærerik dag. Tone og Jon berømmet siste beboer, Jenny Løkken og historielagets bøker for all kunskap om Nordre Bækken.

Luddenhytta i Kuåsen har fått nytt tak.Ludvig Olestadengens hytte i Kuåsen, kalt Luddenhytta, trengte sårt en oppgradering. Historielaget står som eier av stedet og ny dør ble laget og satt inn i høst av Erik Bogfjelldal og Jørn Ulven. Begge ansatt på Maihaugen. 4 dyktige håndverkere i laget vårt har lagt nye flistak, både på hytta og uthuset. Flisa er kjøpt av produsent i Solør. Litt flikking her og der er også utført. Dessuten er det ryddet og ”rengjort” innvendig. Stor takk til Knut Messenlien, Arve Evensen, Svein Erik Bergundhaugen og Nils Jørgensborg. Lagets håp er fortsatt at mange besøker hytta og at tendenser til litt ødeleggelse opphører.

Kontoret vårt i Hagatunkjelleren fungerer godt, også som møtelokale. Vi har i første halvår 2014 hatt åpent kontor hver første lørdag i måneden fra kl. 10 – 12. En del besøk, men kunne ønsket oss flere. Vi forsetter dette videre fra september og ønsker alle velkommen.

Inger Eva Mæhlum.