Bygdekveld på Brøttum 27.09.2019

Det ble en vellykket ettermiddag og kveld, da Brøttum Historielag arrangerte 125-års markering for åpningen av jernbanen forbi Brøttum.

Samtidig var det 100-års markering for oppstarten av Brøttum Sag (nå Moelv Treinteriør).

Det møtte fram omlag 50 interesserte personer, som først fikk et foredrag av forfatter Thorbjørn Hovde om planlegging og bygging av jernbanen, og åpningen i året 1894. Hovde har gitt ut ei ny bok om jernbanens inntreden i vårt område «Moelven, Afstigning paa høire side».

Deretter fortalte produksjonsleder Jon-Magnar Skjeltorp om bedriften. Av hensyn til været, foregikk omvisningen mest innomhus, på høvleriet og avdelingen for etterbehandling. Skjeltorp deltok etterpå på Strandhytta og snakket om sagbruks-historien, dagens bedrift og planer framover.

På Strandhytta hadde Håvard Freng disket opp med kaffe, varme pølser og påsmurte rundstykker.

Håvard og Lars Freng fortalte litt om historien på Freng, som tidligere trafikk-knutepunkt. De fortalte også litt om historiske personer som hadde bodd på pensjonatet der. Strandhytta er bygd opp igjen etter mal fra den gamle som sto der.

Arvid Rognhaugen viste så noen gamle bilder fra Freng, som ble ivrig kommentert av møtets deltakere.

Leder i Brøttum historielag, og pådriver for arrangementet, ga bokgave som takk til alle foredragsholdere, og takket for oppmøtet. Neste arrangement i regi av Brøttum Historielag blir på Hagatun i forbindelse med utgivelsen av Årbok 2019.