Årboka 2016

Årboka for 2016 er nå like rundt hjørnet og vil bli delt ut i begynnelsen av november. Det er en begivenhet i lagene våre når Årboka kommer. Det betyr avslutningen på et stort arbeid. Gjennom årene er rutinene blitt sikre og gode. Det er inspirerende å registrere hovedpersonenes opplegg og innsats. Her finner vi hovedgrunnen til at Årboka skaper identitet og tilhørighet.

Årbøkene kan kjøpes her

Innhold i Årboka 2016:

 • Forord (Odd Hemma)
 • Vi minnes Rolf Bergsodden (Ole E. Storlien)
 • Formidlingssenteret i Garveriet (Ole E. Storlien)
 • Tryggve Andersen. 50-årsjubileum for 100-årsfeiringa (Erik Skjeseth)
 • Tor Jonsson 100 år (Anders Gjørslie)
 • Grenda attanfor åsen. Små glimt fra Ringsaker Åsmark (Tor Jonsson)
 • En sprek hundreåring (Sverre Evensen)
 • Litt om overtru i Ringsaker før i tida (Trond Røhnebæk)
 • Jacobine Magdalena Gulowsens barndomsminner fra Østberg 1874-1882 (Erik Skjeseth)
 • Noen minner fra aprildagene i 1940 (Kristin Brochmann)
 • Magnus Vestheim. Sjømann - krigsseiler - flysoldat. (Ellen Solveig Vestheim)
 • Eidsvoll - fra og til (Bodil Edvardsen)
 • Kampene ved Lundehøgda i Moelv 20. - 21. april 1940 (Frank Magnes)
 • Føderådskontrakt fra Ruberg (Marie Kvissellien)
 • Seterdrift av Brøttumsgarder i Torpa (Jarle Rømo)
 • Mitt liv som gardbruker (Gunnar Anton Fjelstad)
 • Bygutten som ville bli bonde (Håvar Mørch-Reiersen)
 • Torbjørn Øverbø - Glimt fra et langt liv! (Bjørn Cato Myhrvold)
 • Nils Høghaugen i Lismarka (Asbjørn Sletvold)
 • Hansåsen i Åsmarka. Fra husmannsplass til selveierbruk, seinere "hemseter" (Trygve Brustuen)
 • Rævfarmen på Holaen pionerbedrift på Hedmarken (Tor Mathisen/Ole Rud)
 • Tømmerkjøring på Næra om vinteren, - (ca. 1970) (Nils Hemma)
 • Fløyting av tømmer på Næra (Nils Hemma)
 • Mjøsfiskets historie (Robert Larsen)
 • Båtbygging på Ringstrand (2014-2016) (Robert Larsen)
 • Veldre barnehjem. Del 1 (Knut Nordsveen)
 • Forsinka klokke (Knut Nordsveen)
 • Eventyret om brudekrona fra Fuglseng Legatgård i Ringsaker på Hedmarken (Kjersti Prestkvern)
 • Historien om Ringen (Anna Kathrine Kristiansen)
 • Min mor (Randi Nordby)
 • Sykkel'n hennes mor (Egil Enemo)
 • "Røtter, kurver og kulturarv" (Inger Johanne Roterud)
 • Loftet (Bodil Edvardsen)
 • Gunnar Fjeldheim - profesjonell musiker fra Brøttum (Jarle Rømo)
 • Roar Colbiørnsen og Ekornholmen (Johs. Erik Jevanord)
 • Bjønn i Ringsaker sommeren 1987 (Johs. Erik Jevanord)
 • Hovindsholmen (Harald Moberg)
 • Tidssoner og jernbanen (Jon Åsvold)
 • Storbrannen i Brumunddal 24. mai 1961 (Tor Mathisen)
 • Moelv i 50-åra (Anna Kathrine Kristiansen)
 • Vanntårnet i Moelv (Finn Havik)
 • Historier i Moelv (Trygve Brustuen)
 • Miraklet i Ringsaker (Egil Enemo)
 • Mjøsvisa (Egil Enemo)
 • Bomtur. Da Agnethe skulle kjøpe hornknapper (Knut Nordsveen)
 • John G. Fretheim - æresmedlem (Ole E. Storlien)
 • Naturlostur etter Skanselva 20.09.2015 (Hans Anders Haave)
 • Humorkveld i Ringsaker historielag på Spritbua i Moelv (Johannes Haugen)
 • Noen historier fra humorkvelden (Torbjørn Hovde)
 • Hendt i Brøttum Historielag 2015 - 2016 (Inger Eva Mæhlum)
 • Tur til Natrudstilsætra. På nye og gamle stier (Inger Eva Mæhlum)
 • Naturlostur i regi av Veldre historielag 5. juni 2016 (Thorleif Kvissellien)
 • "I krigens fotspor". Naturlostur i Ringsaker historielag 14. aug 2016 (Anders Gjørslie)
 • Gangsti til Hotell Fortuna (Anders Gjørslie)
 • Egenannonser
 • Historielagenes adresser og kontortider for 2016/2017

Se alle nyheter