Årboka 2014

Som vanlig inneholder boka varierte tema, men er i år viet spesiell oppmerksom om våre 3 jubileer. Prøysenjubileet, Grunnlovsjubileet og at storkommunen Ringsaker er 50 år. Vi har som vanlig god tilgang på stoff, så noen artikler må vente til neste år. Et luksusproblem! Takk til alle skribenter!

Årbøkene kan kjøpes her

Innhold i Årboka 2014:

 • Forord (Inger Eva Mæhlum)
 • Alf Prøysen - 100 år (Erik Skjeseth)
 • Storlaget på Refsal (Alf Prøysen)
 • Nostalgi, ironi og modenhet i Alf Prøysens roman Trost i taklampa (Anker Gemzøe)
 • Peppersvenn-vise (Alf Prøysen)
 • Alle fugler små vi er. En av 753 lørdagsstubber (Alf Prøysen)
 • Teknikkens vidunder. Fra "Det var da det og itte nå" (Alf Prøysen)
 • Hilsen til Alf Prøysens 50 årsdag 23. juli 1964 (Ola Gjerstad)
 • Prøysens hær av komponistar (Alf Skjeseth)
 • Et Prøysenminne (Thorleif J. Kvisselien)
 • Husmannsfolka på Dehlieie (Ellabørten) på Brøttum (Jarle Rømo)
 • Bakgrunnen for 1814 og vårt 200-års jubileum - tida før og fram til vår tid (Trond Røhnebæk)
 • Hva skjedde på Simenstadberget 17. mai 1835? (Thorleif J. Kvisselien)
 • Ordfører Peder Esbjørnsen 100 år (Erik Skjeseth)
 • Lensmannen og kunstneren Ole Nielsen (Marie Kløvstad Øye)
 • Min livshistorie i Ringsaker (del 2) (Jørgen Harald Iversen Øhre)
 • Min tippoldefar, John Nilsen Dompidal (1790-1862), var med i krigen mot Sverige i 1814 (John Dompidal)
 • Skysstasjoner og skyssdrift i vårt nærmiljø (Knut Nordsveen)
 • Randine Bryggerhuset (Knut Nordsveen)
 • Et hundreårsminne - Mæhlumsgutua (Knut Nordsveen)
 • Lønningsdag (Knut Nordsveen)
 • Overbefolkning i Valdresregionen og utflytting til Ringsaker (Ole Byfuglien)
 • Med Torbjørn Bakkenget på hvalfangst (Marit Kristine Fretheim)
 • Biltur til Italia i 1936 (Gunnar Fjelstad)
 • En tidsreise fra Kina til Åsmarka (Kari Harby Jevnaker)
 • Vakre øyne (Otto Bjørli)
 • Når lokalhistorien blir internasjonal. Om to unge mennesker (Per Richard Bærøe)
 • Familien Bjerkes landhandleri og biltrafikk i Åsmarka (Rolf Bjerke)
 • Børre Afseth (Bernt Dahl) (Olaug Afseth Enger/Bjørn Enger)
 • Doktor Harald Madsen (1908-1974) - bedre enn noe røntgenapparat (Jan Moslet/Hans P. Schjønsby)
 • Paul Evensen, kjapp i replikken (Bjørg Solbakken)
 • Kunstfotograf bosatt i Mesnali i mange år (Jarle Rømo)
 • Tæl Moste mæ ku (Ole Gudmund Ringvold)
 • Solheim mannskor (Åse Stensby/Jorunn Soug)
 • Skolen og vi (Sigurd Sønsteby)
 • Borgen - fra bedehus til festlokale (Torbjørn Hovde)
 • Fra min oppvekst i Næroset 1938-1950 (Bodil Edvardsen)
 • Minner fra Simenstad høsten/våren 1943/44 (Marie Kvisselien)
 • Ingeborg Refling Hagen og hennes krigsinnsats 1940-45 (Anna Kathrine Kristiansen)
 • Om utviklinga i Ringsaker Blad (Anna Kathrine Kristiansen)
 • Et spesielt krigsminne (Kristen A. Johnsbråten)
 • I krigens fotspor (Knut Nordsveen)
 • På fuglejakt i Bøverlundsmarka. Jakta førte til nærkontakt med bjørn (Svend Hulleberg)
 • Gjetergutt på Bøverlund seter i Veldre almenning på slutten av 1940-tallet (Svend Hulleberg)
 • Om halmluting på slutten av 1940-tallet (Svend Hulleberg)
 • Edelkreps i Bådshaugtjernet (Asbjørn Sletvold)
 • Hendt i Brøttum Historielag 2013-2014 (Inger Eva Mæhlum)
 • Veldre Historielags naturlostur 6. oktober 2013 (Stein Sørum)
 • Sommertur til Heidal 23. august 2014 (Nils Rønning)
 • To jubiléer - to bussturer (Anders Gjørslie)
 • Gamle boplasser i Almenningen (Nils Rønning)

 

Se alle nyheter