Årboka 2013

Boka i år inneholder 40 artikler pluss noe info fra de enkelte lag. Stoffet er meget variert med god geografisk fordeling. Stofftilgangen er god, så noe stoff må vente til neste år. Årboka er en samling av hverdagshistorier for vanlige folk, som lett ville gått tapt hvis de ikke ble nedskrevet.
Fra Brøttum har Jarle Rømo skrevet om Thor Solbakken – treskjærer, maler og dikter, Spillemenn og korsang på Brøttum fra 1750 til først på 1900-tallet, Mesnali kirke 80 år, og litt ”Småplukk”, anekdoter fra Brøttum.
Illustrasjon fra årboka 2013.Roar Olastadengen: Bjørnsrudbakken i Lismarka.
Kjell Rognhaugen: FN-oppdrag i Gaza 1956 til 1967.
Steinar Skrukkerud: - oppdrag i Kongo 1960 til 1964.
Alt epoker fra bygda som ikke må glemmes.

Årbøkene kan kjøpes her

Innhold i Årboka 2013

 • Forord (Odd Hemma)
 • Minneord - Per Granberg (Ole E. Storlien)
 • Mjøskastellet (Harald Moberg)
 • Maskiner inn - arbeidskraft ut. Har omkalfatret arbeidslivet de siste 100 år (Eivind Elstrand)
 • Fra Skyru til Skurtrøsker (Sigurd Sønsteby)
 • Plogkaren (Trond Røhnebæk)
 • "For pladsen skal hans lide ..." (Knut Nordsveen)
 • Seterliv i Ringsakfjellet (Petra Aaseth)
 • Fra setertraktene på Hedemarken. Reisebrev til Aftenposten fra Theodor Caspari 25. juli 1931 (Theodor Caspari)
 • Jakt- og fiskehistorier (Per Gunnar Voll)
 • "Flaten" og landhandler A. O. Schjerpen (1841-1913) (Knut Nordsveen)
 • Åsmarken Handel i Harbyroa - "KræmmerHarby". Kremmerhistorie som snart går i glømmeboka (Inger Harby)
 • Ivar Aasen - et jubileum verdt? (Trond Røhnebæk)
 • 150 år siden maleren Gudmund Stenersen ble født (Thorleif J. Kvisselien)

Se alle nyheter