Nyheter

Presentasjon av årboka 2019:

Historielagets årbok presenteres på Bygdekveld på Hagatun mandag 4. november 2019 klokken 1900. Les mer

Les mer

Bygdekveld på Brøttum 27.09.2019:

Det ble en vellykket ettermiddag og kveld, da Brøttum Historielag arrangerte 125-års markering for åpningen av jernbanen forbi Brøttum. Samtidig var det 100-års markering for oppstarten av Brøttum Sag (nå Moelv Treinteriør). Les mer

Les mer

Skogfinsk seminar 2019:

I forbindelse med Finnskogdagene 2019 inviterer Grue kommune til skogfinsk seminar torsdag 11. juli på Finnetunet og Finnskogtoppen Velværehotell på Grue Finnskog. Stortinget er representert ved stortingspresidenten og Norges regjering ved statsråd Høie. Les mer

Les mer

Åpen kontordag i Hagatunkjelleren:

Vårt kontor i Hagatunkjelleren er åpent første lørdag i måneden fra kl.10 - 12. Det første møtet blir 2. februar 2019.

Les mer

Gravminner:

Bilder av alle gravminner/steiner på Brøttum er nå lagt inn på /www.disnorge.no/gravminner/index.php. Velg fylke, deretter kommune og deretter bygd.

Les mer

Vipps:

Nå kan du betale bøker og annet til Brøttum Historielag med vipps til nr 118990.

Les mer

Åpen dag:

Det er åpen dag i våre lokaler i Hagatunkjelleren kl. 10-12 på utvalgte lørdager utover høsten, vinteren og våren. Se mer om dette.

Les mer

Markvandringen 2017:

Vi har lagt ut et lite referat fra markvandringen i Avskåkålia i Mesnali søndag 20. august 2017. Les mer…

Les mer

Årboka 2016:

Årboka for 2016 er nå like rundt hjørnet og vil bli delt ut i begynnelsen av november. Det er en begivenhet i lagene våre når Årboka kommer. Det betyr avslutningen på et stort arbeid. Gjennom årene er rutinene blitt sikre og gode. Det er inspirerende å registrere hovedpersonenes opplegg og innsats. Her finner vi hovedgrunnen til at Årboka skaper identitet og tilhørighet.

Les mer

Årboka 2015:

Det er en begivenhet i lagene våre når Årboka kommer. Det betyr avslutningen på et stort arbeid. Gjennom årene er rutinene blitt sikre og gode. Det er inspirerende å registrere hovegpersonenes opplegg og innsats. Hr finner vi hovedgrunnen til at Årboka skaper identitet og tilhørighet.

Les mer

Årboka 2014:

Som vanlig inneholder boka varierte tema, men er i år viet spesiell oppmerksom om våre 3 jubileer. Prøysenjubileet, Grunnlovsjubileet og at storkommunen Ringsaker er 50 år. Vi har som vanlig god tilgang på stoff, så noen artikler må vente til neste år. Et luksusproblem! Takk til alle skribenter!

Les mer

Brøttum Historielag 2013 – 2014:

Takket være vår dyktige og trofaste medarbeider, Jarle Rømo, ble boka om kunstnere fra Solbakkenslekta i Mesnali en realitet sommeren 2013. Mye stoff var samlet og Jarle tok på seg redaktøransvaret. For øvrig deltok Arvid Rognhaugen,fotoansvarlig, Bjørg Solbakken og Aud Ruud fra slekta og Inger Eva Mæhlum fra historielaget i redaksjonsgruppa. Brøttum historielag påtok seg det økonomiske ansvar for utgivelsen, distribusjon og salget av boka.

Les mer

Historielaget har fått nye lokaler:

Lørdag 2.november var det Åpen dag i historielagets nye lokaliteter i kjelleren på Hagatun i Lismarka. Det var åpent mellom kl 1100 og kl 1400, og totalt var det innom ca 60 personer som koste seg med kaffe i nyoppussede lokaler.

Les mer

Årbok 2013:

Boka i år inneholder 40 artikler pluss noe info fra de enkelte lag. Stoffet er meget variert med god geografisk fordeling. Stofftilgangen er god, så noe stoff må vente til neste år. Årboka er en samling av hverdagshistorier for vanlige folk, som lett ville gått tapt hvis de ikke ble nedskrevet.

Les mer