Lokalhistorie

Under overskriften "Lokalhistoriske artikler" i høyre kolonne vil det etter hvert dukke opp linker til lokale historier av forskjellig karakter og emner. Hvis du, som leser av vår hjemmeside, har lokale historier, gjerne med et illustrerende bilde, så send det gjerne på epost til .

Sommergjester i Bergundhaugen ca. 1910. Berte Bergundhaugen til høyre og Syverine Bergundhaugen  nr. 2 fra høyre.