Om laget

Du kan ta kontakt med laget eller enkeltpersoner i styret ved å benytte e-postadressene nedenfor, eller du kan bruke vårt kontaktskjema.

Adresse:
Brøttum Historielag
Hagatunvn. 1
2616 Lismarka

E-postadresse:

Organisasjonsnummer:
983 953 727

Lagets styre 2019

Leder: Thor Even Tomter
Sjusjøvegen 126
2372 Brøttum
907 92 199
Nestleder: Terje Myrvang
Mæhlumslykkja 19
2372 Brøttum
901 22 189
Sekretær: Ole Kristian Barli
Pinnerudvegen 33b
2390 Moelv
908 67 964
Kasserer: Kari Eva J. Halden
Nordmessenvegen 270
2610 Mesnali
958 86 663
Styremedlem: Randi Sætherstuen
Mæhlumsvegen 126
2372 Brøttum
911 75 941
Styremedlem:

Svein Erik Bergundhaugen
Sørmessenvegen 4
2610 Mesnali

460 81 590

Historielagets styre. Fra venstre: Sekretær Ole Kristian Barli, nestleder Terje Myrvang, styreleder Thor Even Tomter, styremedlem Svein Erik Bergundhaugen og styremedlem Arvid Rognhaugen