Om laget

Medlemsskap i laget koster kroner 300,- per år og inkluderer årboka.
Du kan ta kontakt med laget eller enkeltpersoner i styret ved å benytte e-postadressene nedenfor, eller du kan bruke vårt kontaktskjema.

Adresse:
Brøttum Historielag
Hagatunvn. 1
2616 Lismarka

E-postadresse:

Organisasjonsnummer:
983 953 727

Lagets styre 2024

Leder: Foreløpig ikke valgt.

Nestleder: Terje Myrvang
Mæhlumslykkja 19
2372 Brøttum
901 22 189
Sekretær og
kontaktperson:
Ole Kristian Barli
Pinnerudvegen 33b
2390 Moelv
908 67 964
Styremedlem: Randi Sætherstuen
Mæhlumsvegen 126
2372 Brøttum
911 75 941
Styremedlem: Svein Erik Bergundhaugen
Sørmessenvegen 4
2610 Mesnali
468 31 590
Styremedlem: Aud Smeby Bakka
Turistvegen 1817
2372 Brøttum
980 76 453
Varamedlem,
møtende i styret:
Bjørg Ulveseth Mæhlum
Mæhlumsvegen 26
2372 Brøttum
996 31 928