Salg av årbøker og andre bøker

Kryss av for de bøkene du vil bestille og fyll ut skjemaet nederst på siden før du sender det. I tillegg til bokprisene kommer også portoutgifter ved sending.

Årbøker:

Vi gjør oppmerksom på at dersom du er medlem i laget får du årbøkene gratis etter hvert som de utgis.

Prisen er kr. 50,- pr. bok for perioden f.o.m. 1981 t.o.m. 1997. Årbøkene f.o.m. 1998 koster kr. 100,- pr. bok. Årboken for 2017 og 2018 koster kr. 250,-.

Register til årbøkene finner du på Veldre historielags hjemmesider her: Årbokregister.
Skolejubileumsbøker:

Prisen er kr. 100,- pr. bok.
Ringsakerbøkene:

Prisen er kr. 100,- pr. bok.Andre bøker:


Navn, adresse og kontaktinformasjon:

Husk å oppgi nøyaktig og fullstendig postadresse. Det er også en fordel om du oppgir telefonnummer og/eller e-postadresse i tillegg. Felter som er merket med rød stjerne er påkrevet.

Melding

Kunstnere fra Solbakkenslekta i Mesnali

×

Brøttum barne- og ungdomsskole. Fotomontasje fra byggeperioden 2011-2014.

×

Årboka 2013

Boka i år inneholder 40 artikler pluss noe info fra de enkelte lag. Stoffet er meget variert med god geografisk fordeling. Stofftilgangen er god, så noe stoff må vente til neste år. Årboka er en samling av hverdagshistorier for vanlige folk, som lett ville gått tapt hvis de ikke ble nedskrevet.
Fra Brøttum har Jarle Rømo skrevet om Thor Solbakken – treskjærer, maler og dikter, Spillemenn og korsang på Brøttum fra 1750 til først på 1900-tallet, Mesnali kirke 80 år, og litt ”Småplukk”, anekdoter fra Brøttum.
Roar Olastadengen: Bjørnsrudbakken i Lismarka.
Kjell Rognhaugen: FN-oppdrag i Gaza 1956 til 1967.
Steinar Skrukkerud: - oppdrag i Kongo 1960 til 1964.
Alt epoker fra bygda som ikke må glemmes.

Les mer om Årbok 2013

×

Årboka 2014

Som vanlig inneholder boka varierte tema, men er i år viet spesiell oppmerksom om våre 3 jubileer. Prøysenjubileet, Grunnlovsjubileet og at storkommunen Ringsaker er 50 år. Vi har som vanlig god tilgang på stoff, så noen artikler må vente til neste år. Et luksusproblem! Takk til alle skribenter!

Les mer om Årbok 2014

×

Årboka 2015

Det er en begivenhet i lagene våre når Årboka kommer. Det betyr avslutningen på et stort arbeid. Gjennom årene er rutinene blitt sikre og gode. Det er inspirerende å registrere hovegpersonenes opplegg og innsats. Hr finner vi hovedgrunnen til at Årboka skaper identitet og tilhørighet.

Les mer om Årbok 2015

×

Årboka 2016

Årboka for 2016 er nå like rundt hjørnet og vil bli delt ut i begynnelsen av november. Det er en begivenhet i lagene våre når Årboka kommer. Det betyr avslutningen på et stort arbeid. Gjennom årene er rutinene blitt sikre og gode. Det er inspirerende å registrere hovegpersonenes opplegg og innsats. Hr finner vi hovedgrunnen til at Årboka skaper identitet og tilhørighet.

Les mer om Årbok 2016

×