Mesnali kirke, maleri av Thor Solbakken:

Brøttum Historielag har fått tilbake til bygda et maleri av Mesnali kirke. Bildet har signatur til Thor Solbakken (T.S.). Det mangler årstall men bildet ble gitt som gave til Gunnar Dufseth som var samvirkelagsbestyrer i Mesnali fram til 1960. Maleriet henger nå i 2. etasje på ungdomssenteret i Mesnali.

Les mer

Vipps:

Nå kan du betale bøker og annet til Brøttum Historielag med vipps til nr 118990.

Laget og bygda

Brøttum Historielag har som formål å vekke interesse for og verne om minner fra den gamle kulturen i bygda.

Brøttum omfatter om lag 1400 husstander fordelt på grendelagene Nordheim, Brøttum, Lismarka, Mesnali og Sjusjøen. Historielaget har ca 300 medlemmer og svært mange er aktive i laget. Styret har fem medlemmer og velges av årsmøtet.

Bygda vår er rik på kulturminner. Fra lagets stiftelse i 1931 har hovedoppgaven vært å vekke interesse for og verne om minner fra den gamle kulturen. Vi startet i år 2000 arbeidet med å samle og utgi lokalhistorien vår og å ajourføre oversikten over bosteder og slekter. Dette arbeidet er nå samlet i bokserien Brøttumsbøkene. Sammen med de øvrige historielagene i Ringsaker utgir vi årbøker og vi har vært med i samarbeidet om Ringsakboka. Alle disse bøkene kan du bestille hos oss.

Gjennom en årlig markvandring ønsker vi å gjøre alle kjent med både nærområdet og lokalhistorien vår. Du er velkommen til å ta kontakt og vi ønsker alle i grendene velkomne som medlemmer.

Brøttumsbøkene

Brøttumsboka bind 1Det store arbeidet med Brøttumsbøkene er nå avsluttet. Det ble elleve bind med lokalhistorie pluss et fotoalbum og en kartbok.

Les mer

Mesnali kirke, maleri av Thor Solbakken

Brøttum Historielag har fått tilbake til bygda et maleri av Mesnali kirke. Bildet har signatur til Thor Solbakken (T.S.). Det mangler årstall men bildet ble gitt som gave til Gunnar Dufseth som var samvirkelagsbestyrer i Mesnali fram til 1960. Maleriet henger nå i 2. etasje på ungdomssenteret i Mesnali.

Les mer

Les mer