Referat fra turen 29.6.2024:

Lørdag 29.juni 2024 var vi så heldige å bli bedt til Skomakerbakken og Nordre Bækken i Småland på Brøttum. Les mer

Brøttumsbøkene:

Brøttumsbøkene også kan nå leses gratis på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek. Ta en titt her

Vipps:

Nå kan du betale bøker og annet til Brøttum Historielag med vipps til nr 118990.

Se alle nyheter

Laget og bygda

Brøttum Historielag har som formål å vekke interesse for og verne om minner fra den gamle kulturen i bygda.

Brøttum omfatter om lag 1400 husstander fordelt på grendelagene Nordheim, Brøttum, Lismarka, Mesnali og Sjusjøen. Historielaget har ca 300 medlemmer og svært mange er aktive i laget. Styret har fem medlemmer og velges av årsmøtet.

Bygda vår er rik på kulturminner. Fra lagets stiftelse i 1931 har hovedoppgaven vært å vekke interesse for og verne om minner fra den gamle kulturen. Vi startet i år 2000 arbeidet med å samle og utgi lokalhistorien vår og å ajourføre oversikten over bosteder og slekter. Dette arbeidet er nå samlet i bokserien Brøttumsbøkene. Sammen med de øvrige historielagene i Ringsaker utgir vi årbøker og vi har vært med i samarbeidet om Ringsakboka. Alle disse bøkene kan du bestille hos oss.

Gjennom en årlig markvandring ønsker vi å gjøre alle kjent med både nærområdet og lokalhistorien vår. Du er velkommen til å ta kontakt og vi ønsker alle i grendene velkomne som medlemmer.

Brøttumsbøkene

Brøttumsboka bind 1Det store arbeidet med Brøttumsbøkene er nå avsluttet. Det ble elleve bind med lokalhistorie pluss et fotoalbum og en kartbok. Bøkene er nå også tilgjengelig for alle på Nasjonalbibliotekets nettbibliotek.

Les bøkene i nettbiblioteket

Bøkene kan også kjøpes her

Årboka 2013

Boka i år inneholder 40 artikler pluss noe info fra de enkelte lag. Stoffet er meget variert med god geografisk fordeling. Stofftilgangen er god, så noe stoff må vente til neste år. Årboka er en samling av hverdagshistorier for vanlige folk, som lett ville gått tapt hvis de ikke ble nedskrevet.

Les mer